வெடித்து சிதறிய ஜப்பானிய ஏவுகணை..!
| | | | | |

வெடித்து சிதறிய ஜப்பானிய ஏவுகணை..!

ஜப்பானிய தனியார் நிறுவனமொன்றினால் இன்று ஏவப்பட்ட ரொக்கெட் ஒன்று வெடித்துச் சிதறியுள்ளது. ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவைத் தளமாக் கொண்ட ஸ்பேஸ் வன் (Space One) எனும் நிறுவனத்தின் Kairos எனும் ரொக்கெட், வாகாயாமா பிராந்தியத்திலுள்ள அந்நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஏவுதளத்திலிருந்து இன்று காலை ஏவப்பட்டது. 18 மீற்றர் நீளம் கொண்ட இந்த ரொக்கெட்டில் ஜப்பானிய அரசின் சிறிய சோதனை செய்மதி ஒன்றும் ஏற்றப்பட்டடிருந்தது. செயற்கைக்கோளை சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்திய ஜப்பானின் முதல் தனியார் நிறுவனமாக ஸ்பேஸ் வன் (Space One)…