கோப்பாயில் இடம்பெற்ற ஆறுமுக நாவலர் குருபூசை
| | | |

கோப்பாயில் இடம்பெற்ற ஆறுமுக நாவலர் குருபூசை

கோப்பாய் ஆசிரியர் கலாசாலையின் இந்து மன்ற ஏற்பாட்டில் கலாசாலை அதிபர் த. சந்திரமௌலீசன் லலீசன் தலைமையில்  நாவலர் குருபூசை தின நிகழ்வு  இன்று (04) இடம் பெற்றது. தொடக்க நிகழ்வாக  கலாசாலை அதிபர் ச. லலீசனும் இந்து மாமன்ற காப்பாளரும் விரிவுரையாளருமாகிய கு. பாலசண்முகனும்   கலாசாலை வாயிலில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் திருவுருவச் சிலைக்கு மலர் மாலை அணிவித்து வணக்கம் செலுத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து கலாசாலை விரிவுரையாளர்களும் ஆசிரிய மாணவர்களும் மலர் வணக்கம் செலுத்தினர். சமய…