சர்வதேச ஒலிம்பிக் குழுவின் விருது 2023
| | | | |

சர்வதேச ஒலிம்பிக் குழுவின் விருது 2023

2023 ஆம் ஆண்டிற்கான பாலின சமத்துவம், பன்மைத்துவம் மற்றும் உள்ளடக்கிய சம்பியனுக்கான சர்வதேச ஒலிம்பிக் குழுவின் விருதுகளை பெறுபவர்களின் பெயர்ப்பட்டியல் வெளியானது. ஆபிரிக்கா, அமெரிக்கா, ஆசியா, ஐரோப்பா மற்றும் ஓசியானியா ஆகிய நாடுகளுக்கு தலா ஒரு விருது வீதமும் உலக அளவில் ஒரு விருது வீதமும் வழங்கப்படுகின்றது. அந்த வகையில் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக விருதுக்கு ஐக்கிய அமெரிக்காவின் முன்னாள் டென்னிஸ் வீரரும் தற்போதைய டென்னிஸ் நிர்வாகியுமான கத்ரீனா ஆடம்ஸ் (Katrina Adams) பெயரிடப்பட்டுள்ளார். விளையாட்டின்…